ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemizi kullanmadan önce bu sitenin “ Site kullanım şartları” nı (bu sözleşme) lütfen dikkatlice okuyunuz.

Sözleşmeye konu Alışveriş sitesinde alışveriş yapan ve kullanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

www.bumengo.com  web sitesini ve site web sayfaları ve bağlı tüm sayfalar www.bumengo.com adresinde iletişim bilgileri ve ticari unvanı yazılı BUMENGO ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne aittir ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı (siteden alışveriş yapan ya da kullanan) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartları kabul ve tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğumuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Taraflar sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükleri işbu sözleşmeyi online veya yazık olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme süresizdir.

 1. SORUMLULUKLAR

Sunulan hizmetler, fiyatlar ve ürünler üzerinde firma değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Olağan üstü haller ve teknik arızalar haricinde Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye ya da kullanıcı, web sitesinin kullanımının dışında mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir işlemde bulunmayacağınıkabul beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Üye ya da kullanıcı siteye üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder, vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi sebebi ile uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Site yanlış bilgi verildiğini tespit ettiği durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sonlandıracağını kabul eder.

Yapılan işin doğası gereği internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler Firma tarafından toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

Kullanıcı veya üyeler site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişim panellerinde adaba, genel ahlak kurallarına, ananelere ve kanuna aykırı 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Aksi halde oluşacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını Sitenin bu tür hesapları askıya alabileceğini, üyeliğini sona erdirebileceğini, yasal süreç başlatabileceğini kabul eder. Bu nedenle yargı ve kolluk kuvvetlerinin kullanıcı hesapları veya usulsüz içeriklerle ile ilgili bilgi talepleri gelirse, site bu verileri paylaşacaktır.

Site üyelerinin kendi aralarında ki veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluklarındadır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.a. www.bumengo.comlan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları www.bumengo.com ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.b. www.bumengo.com da yer alan bilgiler hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve/veya başka bir siteye aktarılamaz. Bu gibi bir ihlalin yapılması durumunda, ihlali yapan  kullanıcı, Üye ya da üçüncü kişiler bumengonun uğradığı zararlardan dolayı talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olacak şekilde diğer her türlü maddi ve manevi zararları karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 1. GİZLİ BİLGİ

3.a. Web sitesi işleticisi, site üzerinden alınan kullanıcı ve üye bilgilerini her türlü kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi bilgiler, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.b. Üye ya da Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, duyuru pazarlama faaliyetleri kapsamında bumengo tarafından yürütülecek bilgilendirme işlemlerini kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı ya da Üye dilediği zaman bu bilgilendirmelerden haberdar olmak istemediğini beyan eder ve neticesinde bilgilendirme yapılmaz.

3.c. Gizli Bilgiler, ancak resmi kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde yürürlükte ki mevzuat hükümleri çerçevesinde istenilen bilgi ve / veya belgeleri bumengo resmi makamlarla paylaşacaktır.

 1. GARANTİ VERMEME

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 1. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.